Welkom op de website van VTV De Noort Bonnen 

In 1954 werden de in Hoek van Holland aanwezige volkstuinen verplaatst naar het toen aangelegde complex aan de Tasmanweg en werd de Volkstuindersvereniging De Noort Bonnen opgericht. Het terrein lag toen tegen de camping aan, de camping welke toen in het midden van het dorp lag.
De camping is eind tachtiger jaren verplaatst naar de Schelpweg en het achtergebleven campingterrein werd later volledig ingenomen door woningbouw.

Anno 1954

De Volkstuinen bleven op complex aan de Tasmanweg en dit complex werd in 1986 als groene long opgenomen in het bestemmingsplan Mercatorweg.

In 1954 werd gestart met 100 tuinen, die allen bezet waren. Er was toen een wachtlijst.
Vandaag de dag bevinden zich op het complex nog 95 tuinen plus een gereserveerd deel grond ten behoeve van de kindertuintjes.
Leegstand is voor de dag van vandaag ook niet aan de orde, de tuinen die worden verlaten door leden worden over het algemeen snel weer door nieuwe leden bezet.

Anno 2010

Op het complex is een deel gereserveerd voor buitenschoolse activiteiten, deze zijn in 2010 opgestart. Op deze lokatie worden kinderen van basisscholen onderwezen in het telen van groenten en planten. De gemeente heeft hiervoor een bijdrage geleverd voor de benodigde middelen. Op deze wijze probeert het bestuur de nieuwe generatie te interesseren in het tuinieren.

Tevens is ons volkstuincomplex een van de weinige gebieden in het Westland, waarin de druiventeelt nog op traditionele wijze wordt uitgevoerd. Onze oudere tuinders leren de nieuwkomers hoe ze hun druiven, zoals frankenthalers, alicanten en muskaat, moeten krenten en onderhouden. Het is van historisch belang dat dit behouden blijft.

Naast het telen van traditionele groenten worden de vergeten groenten steeds meer geteeld. Diverse tuinders houden zich bezig met het telen van deze groenten.

Mensen uit de nabijgelegen bejaardenhuizen en ouderen-woningen bezoeken het park vaak voor een rondleiding.
Dit soort bezoeken zijn zeker in de zomermaanden een uitje voor deze mensen.

Indeling Werkploegen

WERKPLOEGTUIN nummersTUIN nummers
11 t/m 1078 t/m 95
211 t/m 2266 t/m 77
323 t/m 3255 t/m 65
433 t/m 4344 t/m 54