Algemene informatie Kandidaat Lidmaatschap

Om bij onze vereniging een tuin te kunnen huren moet je lid van de vereniging zijn. Het lidmaatschap van de vereniging staat in principe open voor inwoners van Hoek van Holland. Aanvragen van inwoners uit de andere, aangrenzende, kernen worden door het bestuur per geval beoordeeld. Je kunt alleen een tuin huren wanneer u akkoord bent met de Tuinreglementen, Huishoudelijk Reglement en Statuten. Lees deze daarom door voordat je je aanmeldt als kandidaat-lid

Hieronder vindt u algemene informatie over het kandidaat lidmaatschap, hierin is in grote lijnen aangegeven aan welke verplichtingen het nieuwe lid moet voldoen en welke financiële verplichtingen hieraan zijn verbonden.
 • De vereniging bestaat uit 95 tuinen, welke een oppervlakte hebben van ongeveer 250 m².
 • Het complex is een openbaar wandelpark en is van 08.00 tot 19.00 uur voor iedereen toegankelijk.
 • Een bezoek aan het complex ter oriëntatie kunnen we u zeker aanbevelen!
 • De grond wordt via de SViN (Stichting Volkstuinen in Nederland) gehuurd van de gemeente Rotterdam, de opstallen zijn eigendom van de huurder van de grond, tenzij deze door de vereniging in huurkoop of verhuur worden aangeboden. De huurovereenkomst wordt gesloten met de Volkstuindersvereniging De Noort Bonnen.
 • Het complex is het gehele jaar open.
 • De huur van een tuin kan alleen verkregen worden door u als kandidaat lid van de vereniging in te laten schrijven.
 • Het inschrijfgeld voor kandidaat leden is € 15,00 per jaar en kan betaald worden door middel van overschrijving op bankrekening IBAN NL43 RBRB 8836 9604 80 t.n.v. V.T.V. De Noort Bonnen met vermelding van kandidaat lid. De datum waarop het inschrijfgeld is voldaan, geldt als officiële inschrijfdatum.
 • Het kandidaat lid wordt op volgorde van inschrijving op een lijst geplaatst en zodra men aan de beurt is krijgt men een uitnodiging om een tuin te komen bekijken. Als er drie keer een tuin wordt geweigerd, komt men weer onder aan de lijst te staan en begint de procedure van benaderen weer opnieuw.
 • Na het sluiten van een huurovereenkomst en nadat de verschuldigde bedragen zijn voldaan, vindt de overdracht plaats en is men lid van de vereniging geworden.
 • Met het tekenen van de huurovereenkomst van V.T.V. De Noort Bonnen neemt men tevens alle rechten en plichten op zich welke nader zijn omschreven in de statuten en huishoudelijke reglementen van de vereniging. Mocht er een conflict zijn tussen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, dan zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van V.T.V. De Noort Bonnen en de SViN leidend.
 • Eén van de verplichtingen van het lidmaatschap is dat de leden minimaal 18 uur per jaar algemeen werk verrichten voor de vereniging. Voor deze ‘werkbeurten’ krijgt men aan het begin van het jaar een rooster.
 • De jaarlijkse vaste kosten bedragen op dit moment de kosten voor het lidmaatschap van de vereniging en de grondhuur (welke per tuin verschillend kan zijn).
 • Indien men het lidmaatschap weer wilt beëindigen, dient men de tuin 'zwart' aan de vereniging aan te bieden, zodat deze aan de kandidaat leden kunnen worden gepresenteerd. Het opzeggen van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk bij het bestuur, minimaal 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.
 • Alleen de vereniging kan opstallen te koop aanbieden aan kandidaat leden. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
Kunt u zich vinden in hierboven beschreven punten en wilt u zich aanmelden als nieuw Kandidaat lid, klik dan hier om naar het online Aanmeldformulier te gaan.

Wilt u meer informatie over het huren van een tuin, neem dan contakt op met:
Henk Nieuwenhuizen (voorzitter)
0174 383174
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indeling Werkploegen

WERKPLOEGTUIN nummersTUIN nummers
11 t/m 1078 t/m 95
211 t/m 2266 t/m 77
323 t/m 3255 t/m 65
433 t/m 4344 t/m 54