Opzeggen huurovereenkomst en lidmaatschap van V.T.V. De Noort Bonnen

Uw gegevens

In het onderstaande formulier vragen wij u om algemene persoonsgegevens. U kunt deze gerust aan ons verstrekken, omdat onze website goed beveiligd is. U kunt dit zien aan de de letters ‘https’, het slotje en de groene kleur in de url-balk bovenin.

Wat doen wij met uw gegevens?
  • Wij gaan op een verantwoordelijke manier met uw gegevens om.
  • Wij gebruiken de gegevens om uw opzegging administratief te kunnen verwerken.
  • Wij vragen u alleen om informatie die wij echt nodig hebben.
In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over dit onderwerp.

U bent bekend met de regels beschreven in REGELS MET BETREKKING TOT HET OPZEGGEN VAN DE HUUR VAN EEN TUIN, meldt u zich dan af als lid door het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, te tekenen en te versturen.

Vragen met een * zijn verplicht.

Ondergetekende

Voorletters*
Vul uw voorletters in
Roepnaam*
Vul uw roepnaam in
Achternaam*
Vul uw achternaam in!
Tuinnummer*
Vul een geldig tuinnummer in!
Adres (straat)*
Vul uw adres in!
Huisnummer*
Vul uw huisnummer in!
Postcode*
Vul een geldige Postcode in!
Woonplaats*
Vul uw Woonplaats in!
Telefoonnummer
Vul een geldig telefoonnr. in!
E-mail*
Vul een geldig Emailadres in!
Zegt als lid van de Volkstuindersvereniging “DE NOORT BONNEN” te Hoek van Holland de huur van tuin nr -- op.

Tevens zeg ik mijn lidmaatschap op van de Volkstuindersvereniging “DE NOORT BONNEN” en wanneer van toepassing ook de huur van mijn huurkas en/of huurkoopkas, met in acht neming van de afspraken en vergoedingen.

De ondergetekende verklaart tevens dat hij kennis heeft genomen van de Regels m.b.t. het opzeggen van de huur van een tuin en verklaart zich hieraan te zullen houden en deze in acht zal nemen.

Zodra de opzegging is ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging.

Hoek van Holland,
Invalid Input
handtekening*
Invalid Input

Indeling Werkploegen

WERKPLOEGTUIN nummersTUIN nummers
11 t/m 1078 t/m 95
211 t/m 2266 t/m 77
323 t/m 3255 t/m 65
433 t/m 4344 t/m 54