De Aardappel (Solanum tuberosum) behoort tot de Nachtschadefamilie (Solanaceae) en stamt uit de bergen van Zuid-Amerika , waar die al duizenden jaren een belangrijke voedselbron is. Rond 1570 werd de aardappel in Spanje aan land gebracht. Eerst werd de aardappel alleen als siergewas en geneeskrachtig kruid geteeld. Pas in de loop van de 18de eeuw ook voor de consumptie.
De aardappelplant is een tweejarig gewas maar wordt als eenjarige verbouwd. De bladeren, die lichtbehaard zijn en lijken op tomatenbladeren, zijn vorstgevoelig. Aardappelen vormen ondergrondse stengels. Aan het eind van zo'n ondergrondse stengel (een stolon) wordt de knol, de aardappel, gevormd. Daarin worden voedingsreserves van de aardappelplant opgeslagen. Naargelang de soort varieert de schil van glad tot ruw en kan allerlei kleurtinten hebben. Elke knol heeft meerdere knopaanzetten, de zogenaamde 'ogen', waaruit zich in het volgende jaar een nieuwe plant met knollen ontwikkelt.
Late Aardappelen
Late aardappelen hebben een langere groeiperiode dan vroege aardappelen en kunnen de hele winter door worden bewaard.
Late rassen
Criteria bij de rassenkeuze zijn dikwijls de vroegheid, de vastheid bij het koken en de tolerantie tegen aardappelplaag.

Late aardappelen zijn over het algemeen minder gevoelig voor aardappelplaag,
- Agria, Nicola, Charlotte zijn gekende, vrij tolerante soorten tegen aardappelplaag.
Bijzonder resistent tegen aardappelplaag zijn :
- Ditta, Remarka , Disco, Surprise, Allure, Aziza en Texla , deze laatste heeft eigenlijk nooit last van aardappelplaag.
Pootgoed
Bij aardappels kunnen we het beste uitgaan van pootgoed uit de zaadhandels of tuincentra. Zelf bewaren van pootgoed geeft een extra risico van ziekte-ontwikkeling.
Poot tijdstip
April is de beste maand voor het poten van aardappels.
Late aardappelsoorten gaan van half april tot half mei de grond in
Voorkiemen
Alle soorten kunnen voorgekiemd worden. Voorkiemen geeft aardappels een snellere start na het poten. Het geeft geen hogere opbrengst, maar kan van belang zijn als strategie tegen de aardappelplaag. Leg de pootaardappels enkele weken op een lichte plek (maar geen direct zonlicht) bij een temperatuur van ongeveer 10 graden. Zo vormen zich korte, dikke uitlopers die niet snel afbreken. Als we ze te warm houden, ontstaan lange dunnen uitlopers die wel snel afbreken. Toch moeten we altijd voorzichtig te werk gaan bij het poten van voorgekiemde aardappels. Overdek bij het poten de uitlopers met een laagje turf of compost, alvorens er aarde overeen te gooien.
Poten
Aardappels kunnen het beste in rijen geteeld worden. Voor het poten maken we ondiepe geulen van 5 cm diep in kleigrond en 10 cm in zandgrond. In de loop van de teelt hogen we de aarde boven de pootaardaappeles op zodat er een rug ontstaat. De daarvoor benodigde aarde halen we tussen de rijen weg. Deze teelt op ruggen heeft een aantal voordelen: het bevorderd de ondergrondse stengelgroei en aardappelontwikkeling, zorgt voor een goede opwarming van de aarde en voor een goede luchttoevoer en waterafvoer in de grond. Voor de vroege teelt levert het ook bescherming tegen nachtvorst, tenminste als we de jonge scheuten al snel bedekken met aarde. De afstand tussen de rijen bedraagd 50 cm voor de vroege soorten, en 60-70 cm voor de middel en late soorten. In de rij is de afstand ongeveer 40 cm. Voor 10 m2 grond is ongeveer een kilo pootaardappelen nodig.
Grote pootaardappels kunnen doormidden gesneden worden, om meer plantmateriaal te krijgen. Zorg er voor dat elke helft minstens 3 ogen overhoud.
Bemesting
Een flinke bemesting met compost of verteerde stalmest is voldoende om aan de behoefte van een aardappelteelt te voldoen. Aardappels hebben een relatief hoge kalium behoefte. Een te hoge stikstof bemesting kan averechts werken, doordat het loof zich te sterk ontwikkeld ten koste van de knollen. De ziektegevoeligheid neemt bovendien toe. Aardappels kunnen zowel op zand als klei geteeld worden.
Ziekten en Plagen
Aardappelplaag of Phytophthora infestans is de ernstigste ziekte van de aardappel. Het schimmel-achtige organisme tast zowel loof als knollen aan en kan een aardappelgewas in een week tijd volledig vernietigen. De ziekte is te herkennen aan de bruine ronde vlekken op blad en stengels. Aande onderkant van het blad kan een wit schimmelpluis ontstaan. Ook buitentomaten hebben veel te lijden van deze ziekte. De sporen kunnen in de bodem tot 3 jaar lang actief blijven. De ziekte treed vooral op in de zomer, vanaf ongeveer half juli. De belangrijkste strategie tegen de ziekte is dan ook de vroege teelt, dus zorgen dat het gewas al goed ontwikkeld is als de ziekte toeslaat. De opbrengst is dan toch nog redelijk (zie de uitstekende tip van Jan beneden aan de pagina). Daarnaast kunnen we rassen kiezen die enige weerstand tegen de ziekte hebben. Op de site aardappelpagina staan van alle professioneel geteelde rassen wat hun vatbaarheid voor Phytophthora is. Bovendien staan er een aantal karakteristieken; vatbaarheid voor andere ziekten, kooktype, vroegheid, enzovoorts.
Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door het aardappelcystenaaltje. Deze aaltjes leven op de wortels en veroorzaken opbrengstverlies. Er bestaan resistente rassen (zie aardappelpagina). Een vruchtwisseling zorgt er voor dat de populatie aan aaltjes nooit te groot wordt.
De coloradokever kan in sommige jaren uitgroeien tot een echte plaag. Kontroleer de aardappels in april en mei op deze kever, en vernietig de eventueel aangetroffen exemplaren. Zo kan de plaagopbouw verstoord worden.
Gewas verzorging
Aard tijdens de teelt verschillende keren aan. Tijdens deze bewerking wordt tevens het onkruid verwijderd. Zorg ervoor dat de bodem bedekt raakt met blad en geef water als het te droog wordt. Vermijd omstandigheden die tot glazigheid kunnen leiden. Glazigheid wordt veroorzaakt door een verstoring in de groei, bv droogte en hoge bodemtemperaturen. Door de verstoring gaan al gevormde aardappels zelf nieuwe knolletjes maken. Tijdens dit proces wordt zetmeel van de moederknol naar de nieuwe knolletjes verplaatst, en dit levert in de moederknol de glazigheid op. Aardappels die lang bloot worden gesteld aan zonlicht, worden groen. Dit komt doordat zich onder de schil een laagje van een giftige stof (solanine) vormt. Deze aardappels zijn niet meer eetbaar!
Vruchtwisseling
In verband met de opbouw van aardappelmoeheid en aardappelplaag telen we aardappels niet vaker dan eens in de 4 jaar op hetzelfde perceel.
Oogsten en bewaren
Oogst aardappelen uiterlijk eind oktober. Steek met een riek net onder de aardappelkluit en haal ze dan boven. Laat de aardappels buiten nog een dag drogen voor ze naar binnen te halen.
De ideale bewaartemperatuur voor aardappels ligt tussen de 4 en 8 oC.
Haal na de oogst alle knollen uit de grond, ook de allerkleinsten. Dit voorkomt opslag en dus overdracht van ziekten naar het volgende jaar.