Raap is echt een ouderwetse groente die vroeger als gewas heel belangrijk was maar met de komst van de aardappel 'degradeerde' tot voedergewas. Met de komst van de biet moest ze dan ook nog als voedergewas de duimen leggen. De laatste jaren kan het gewas echter weer op meer erkenning rekenen. Vooral in de winterkeuken kunnen rapen worden toegepast, als onderdeel van de 'hutsepot' of andere stamppotjes.

In tegenstelling tot andere leden van de koolfamilie groeien rapen in de grond. Koolraap heeft een ietwat zoete smaak en kan gekookt of gestoomd worden of verwerkt worden in een puree. Ook frituren is mogelijk.
Teeltwijzen
Eenvoudig te telen gewas. Aangeraden wordt om ter plaatse te zaaien daar de plantjes zich slecht laten verplanten. Het is één van de snelstgroeiende koolgewassen.
Zaaien kan vanaf zowat half maart tot half augustus. Beter is het niet in de zomer te zaaien, daar de teelt kan aangetast worden door de koolvlieg.
Zaai op rijen: 25 - 30cm uit elkaar, daarna de plantjes uitdunnen op 10cm uit elkaar.

Rapen worden als voor- of nateelt toegepast.
Verwerk geen verse mest in de bodem.
Rapen doen het goed op een lichte grond, bijvoorbeeld zandgrond.
Ziektes
Aantasting door koolvlieg, bladluizen.
Oogsten en bewaren
Rapen worden geoogst als ze niet te groot zijn. Oogsten gebeurt voor de eerste nachtvorst.
Verwijder het blad en kuil de knollen in een bak zand of bewaar ze in een kelder of koele plek.