maandag, mei 21, 2018

Algemene informatie opzeggen lidmaatschap VTV De Noort Bonnen

Om bij onze vereniging een tuin te kunnen opzeggen, dient u, als lid van de Volkstuindervereniging “De Noort Bonnen” te Hoek van Holland, de huur van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders tuin, op te zeggen. Tevens dient u uw lidmaatschap van de Volkstuindersvereniging “De Noort Bonnen” op te zeggen en wanneer van toepassing ook de huur van uw huurkas.

Hieronder vindt u de regels m.b.t. het opzeggen van de huur van een tuin.

1
Indien men de huur van de tuin wenst te beëindigen, dient de opzegging schriftelijk bij het bestuur voor 1 oktober van een jaar te worden ingediend. Men heeft een opzegtermijn van 3 maanden.
2
M.b.t. de op de tuin aanwezige opstal (kas of schuur) dient er rekening mee te worden gehouden, dat wanneer deze in slechte staat verkeerd, deze moet worden verwijderd voordat men de tuin gaat verlaten.
3
De tuin dient in principe geheel leeg en schoon aan de vereniging te worden opgeleverd.
4
In het geval dat de opstal nog waarde heeft en men deze wil overdoen aan een volgende huurder, dan moet men dit bij het bestuur aangeven dat zijn tuin met opstallen voor kandidaat leden beschikbaar komt. Ook kan men zelf een nieuwe eigenaar voordragen voor de opstallen. Het bestuur heeft echter het recht om het voorgedragen nieuwe kandidaat-lid om motiverende redenen te weigeren.
5
Zolang de tuin niet is overgedragen aan een nieuwe eigenaar, blijft men verantwoordelijk voor de opstal en het tuinonderhoud en moet men de huur van het tuinperceel en de contributies blijven betalen.
6
In overleg met het bestuur kan de opstal ook om niet aan de vereniging te worden overgedragen. Indien het bestuur hiermede akkoord is zoekt het bestuur een nieuwe huurder en heeft men geen verdere verplichtingen meer.
7
Let wel op voor de volgende zaken:
  • een nieuwe eigenaar dient kandidaat-lid te zijn alvorens hij de opstallen kan overnemen.
  • het bestuur behoud zich het recht voor het zelf voorgedragen nieuwe kandidaat-lid te weigeren.
  • de overeengekomen prijs van de opstallen wordt vastgesteld na taxatie door de vereniging.
  • Het bestuur stelt een overdracht formulier beschikbaar voor de overname van de tuin en opstallen.

Maak gebruik van het overdrachtsformulier en leg hierin alle afspraken vast. Dit om teleurstelling van één van de partijen te voorkomen.


Let wel! Opstallen zijn onroerend goed en worden bij het verlaten van de tuin automatisch eigenaar van de verhuurder.

Wilt u meer informatie over het opzeggen van uw tuin, neem dan kontakt op met:
Dhr. Henk Nieuwenhuizen
Telefoonnummer: 0174 383174
e-mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Copyright © 2018 VTV De Noort Bonnen. Alle rechten voorbehouden.
WebDesign & Development AvY WebDesign