maandag, mei 21, 2018

Algemene informatie Kandidaat-lidmaatschap VTV De Noort Bonnen

Om bij onze vereniging een tuin te kunnen huren, dient u zich aan te melden als "Kandidaat-lid".

Hieronder vindt u algemene informatie over het kandidaat-lidmaatschap, hierin is in grote lijnen aangegeven aan welke verplichtingen het nieuwe lid moet voldoen en welke financiële verplichtingen hieraan zijn verbonden.

De vereniging bestaat uit 95 tuinen welke elk een oppervlakte hebben van ongeveer 250 m²
Het complex is een openbaar wandelpark en van zonsopgang tot zonsondergang en voor iedereen toegankelijk. Een bezoek aan het complex ter oriëntatie kunnen we u zeker aanbevelen.
De grond wordt via de RBvV gehuurd van de gemeente Rotterdam, de opstallen zijn eigendom van de huurder van de grond. De huurovereenkomst wordt gesloten met de RBvV.
Het complex is het gehele jaar open.
De huur van een tuin kan alleen verkregen worden door u als kandidaat-lid van de vereniging in te laten schrijven.
Het inschrijfgeld voor kandidaat-leden is 15 euro per jaar en kan betaald worden doormiddel van overschrijving naar IBAN: NL 74 INGB 0008210805 t.n.v. VTV De Noort Bonnen met vermelding kandidaat-lid. De datum dat het inschrijfgeld is betaald geldt als officiële inschrijfdatum.
Het kandidaat-lid wordt op volgorde van inschrijving op een lijst geplaatst en zodra men aan de beurt is krijgt men een uitnodiging om een tuin te komen bekijken. Als er 3 keer een tuin geweigerd wordt, komt men weer onder aan de lijst te staan en begint de procedure van benaderen weer opnieuw.
Na het sluiten van een huurovereenkomst en nadat de verschuldigde bedragen zijn voldaan vindt de overdracht plaats en is men lid van de vereniging geworden. Tevens wordt men dan automatisch lid van de overkoepelende organisatie RBvV ( Rotterdamse Bond van Volkstuinders)
Met het tekenen van de huurovereenkomst van de RBvV neemt men tevens alle rechten en plichten op zich welke nader zijn omschreven in de statuten en huishoudelijke reglementen van de vereniging en de RBvV. Mocht er een conflict zijn tussen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging dan zijn de statuten en huishoudelijk reglement van de RBvV leidend.
Een van de verplichtingen van het lidmaatschap is dat de leden minimaal 18 uur per jaar algemeen werk voor de vereniging verrichten. Hiervoor krijgt men aan het begin van het jaar een overzicht van de uit te voeren werkbeurten.
De jaarlijkse vaste kosten bedragen op dit moment de kosten voor het lidmaatschap van de vereniging, het lidmaatschap van de RBvV en de grondhuur (welke per tuin verschillend kan zijn).
Indien men het lidmaatschap weer wilt beëindigen, dient men de opstallen weer aan de vereniging aan te bieden zodat deze aan de kandidaat leden kunnen worden gepresenteerd. Het opzeggen van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk bij het bestuur minimaal 2 maanden voor het einde van het jaar.
Alleen de vereniging kan opstallen te koop aanbieden aan kandidaat leden. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Kunt u zich vinden in hierboven beschreven punten en wilt u zich aanmelden als nieuw Kandidaat-lid, klik dan hier om naar het online Aanmeldformulier te gaan.

Wilt u meer informatie over het huren van een tuin, neem dan kontakt op met:
Dhr. Henk Nieuwenhuizen
Telefoonnummer: 0174 383174
e-mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Copyright © 2018 VTV De Noort Bonnen. Alle rechten voorbehouden.
WebDesign & Development AvY WebDesign