dinsdag, april 24, 2018

Zaaikalender voor de Moestuin

Voor de beginnende moestuinliefhebber is het regelmatig raden naar wat er in een bepaalde maand zoal gezaaid en/of geplant kan worden, wat de plantafstanden ongeveer zijn en wanneer er geoogst kan worden.

Hieronder vindt u een zaai en teeltkalender die de meest gangbare groenten omvat. Het is een geheugensteuntje om tot een optimaal resultaat van uw gewassen te komen. Voor het downloaden van de zaaikalender klikt u hier.

Verklaring van de Symbolen:
Z - Maand waarin de groente gezaaid kan worden
P - Maand waarin de groente geplant kan worden
O - Maand waarin groente geoogst kan worden

Door op de bepaalde Groente te klikken krijgt u meer informatie over de geselecteerde Groente.
Door met de muis over een symbool te gaan, krijgt u, indien aanwezig, meer informatie over de Zaai-, Plant-, of Oogstperiode.
GROENTE
JAN
FEB
MAA
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
ZAAI- PLANT AFSTAND
P
P
O
O
50cm x 50cm
P
O
O
50cm x 50cm
Aardbeien vroeg
P
O
80cm x 25cm
O
P
80cm x 25cm
Andijvie Lente
Z
P
O
25cm x 25cm
Andijvie Zomer
Z
Z P
P
O
O
30cm x 30cm
Andijvie Herfst
Z
Z P
P
P O
O
30cm x 30cm
Z P
P
O
O
O
200cm x 50cm
Z
P
O
30cm x 30cm
Bloemkool Vroeg
P
O
Z
60cm x 60cm
Z
Z
P
O
O
60cm x 60cm
Z
Z P
P
O
O
60cm x 60cm
Z
Z P
O
O
O
60cm x 50cm
Z P
Z P
Z P O
O
50cm x 50cm
Z P
Z P
Z P
Z P O
P O
O
O
O
O
40cm x 45cm
Z P
Z P
Z P O
Z P O
Z P O
P O
O
O
O
50cm x 40cm
Z P
Z P
Z P O
Z P O
Z P O
Z P O
O
O
O
40cm x 30cm
Z
Z P
P O
O
O
O
O
100cm x 100cm
Z
Z
P
P
O
O
50cm x 40cm
Z
Z P
Z P
Z P O
Z P O
P O
P O
O
O
30cm x 30cm
Z
Z
Z P O
Z O
O
O
O
O
20cm x 5cm
Z
Z P
P
O
O
250cm x 80cm
Z O
Z O
Z O
Z
P
P O
O
O
O
O
O
O
40cm x 15cm
Z
Z
Z O
O
10cm tussen de rijen
Z
O
O
O
Z
Z
100cm x 80cm
Z
Z
Z O
Z O
Z O
Z O
Z O
O
10cm tussen de rijen
Z
Z P
Z P
Z
Z O
Z O
O
O
O
O
25cm x 25cm
Z
Z P
Z P
P O
P O
O
O
O
O
60cm x 50cm
Z
Z
Z P
P
O
O
O
50cm x 50cm
Z
O
O
O
O
25cm x 25cm
P
P
O
20cm x 10cm
Z
Z P
Z P
Z P O
Z P O
Z P O
Z P O
P O
O
25cm x 25cm
Z
Z
Z O
Z O
Z O
Z O
Z O
Z O
O
O
O
Z O
Z O
Z P
P
P
O
O
O
O
70cm x 60cm
Z P
Z P
O
O
20cm x 10cm
Z
O
O
30cm x 15cm
Z
Z P
P
O
O
O
70cm x 70cm
Z
Z
Z
Z
Z O
Z O
Z O
O
O
O
30cm x 5cm
Copyright © 2018 VTV De Noort Bonnen. Alle rechten voorbehouden.
WebDesign & Development AvY WebDesign