dinsdag, april 24, 2018

Welkom op de website van VTV De Noort Bonnen

In 1954 werden de in Hoek van Holland aanwezige volkstuinen verplaatst naar het toen aangelegde complex aan de Tasmanweg en werd de Volkstuindervereniging De Noort Bonnen opgericht. Het terrein lag toen tegen de camping aan, de camping welke toen in het midden van het dorp lag.
De camping is eind tachtiger jaren verplaatst naar de Schelpweg en het achtergebleven campingterrein werd later volledig ingenomen door woningbouw.


Anno 1954

De Volkstuinen bleven op complex aan de Tasmanweg en dit complex werd in 1986 als groene long opgenomen in het bestemmingsplan Mercatorweg.

In 1954 werd gestart met 100 tuinen, die allen bezet waren. Er was toen een wachtlijst.
Vandaag de dag bevinden zich op het complex nog 95 tuinen plus een gereserveerd deel grond ten behoeve van de kindertuintjes.
Leegstand is voor de dag van vandaag ook niet aan de orde, de tuinen die worden verlaten door leden worden over het algemeen snel weer door nieuwe leden bezet.


Anno 2010

Op het complex is een deel gereserveerd voor buitenschoolse activiteiten, deze zijn in 2010 opgestart. Op deze lokatie worden kinderen van basisscholen onderwezen in het telen van groenten en planten. De deelgemeente heeft hiervoor een bijdrage geleverd voor de benodigde middelen. Op deze wijze probeert het bestuur de nieuwe generatie te interesseren in het tuinieren.

Tevens is ons volkstuincomplex een van de weinige gebieden in het Westland, waarin de druiventeelt nog op traditionele wijze wordt uitgevoerd. Onze oudere tuinders leren de nieuwkomers hoe ze hun druiven, zoals frankenthalers, alicanten en muskaat, moeten krenten en onderhouden. Het is van historisch belang dat dit behouden blijft.

Naast het telen van traditionele groenten worden de vergeten groenten steeds meer geteeld. Diverse tuinders houden zich bezig met het telen van deze groenten.

Het bestuur is druk bezig met plannen om de gebruiksmogelijkheden van het volkstuincomplex uit te breiden, zoals het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid van het park. Dit voor mensen die uit de nabijgelegen bejaardenhuizen en ouderen woningen vaak het park komen bezoeken voor een rondleiding.
Dit soort bezoeken zijn zeker in de zomermaanden een uitje voor deze mensen.

Het bestuur hoopt in de komende jaren meer faciliteiten te kunnen bieden waaronder de aansluiting van de winkel op het elektriciteitsnet en het riool. Aansluiting op het riool geeft ons de mogelijkheid om een toilet voorziening te realiseren die tot op de dag van vandaag niet aanwezig is. Financieel is de realisatie hiervan een aanslag op de vereniging en probeert het bestuur dit te realiseren door het aanvragen van subsidies.

 

Copyright © 2018 VTV De Noort Bonnen. Alle rechten voorbehouden.
WebDesign & Development AvY WebDesign